home werking kalender geloofsdoos bezinning liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag ouders visie brieven contact

 

 

 METER & PETER

 Taak 

 Wat ?

 Wie ?

 

 

 

 

 


 

.: METER & PETER :.

Wij hechten veel belang aan de rol van de dooppeter en doopmeter. Zij zijn de zichtbare link tussen het doopsel en het vormsel, wat essentieel is in een viering met “hernieuwing van de doopbelofte”. Doopouders hebben deze doopbelofte uitgesproken toen de vormeling als baby werd gedoopt. In de vormselviering hernieuwt de vormeling deze doopbelofte en rekent op de steun van zijn persoonlijke dooppeter en –meter.

Bij voorkeur zullen de dooppeter en –meter dus ook vormselpeter en –meter zijn.
Door omstandigheden (overlijden, scheiding…) is het denkbaar dat één van hen niet kan fungeren als vormselpeter/-meter. In dat geval volstaat het om één doopouder mee te brengen naar het vormsel.

Wanneer beiden weggevallen zijn, gaat men op zoek naar een nieuwe vormselpeter/-meter.
Eén persoon volstaat in principe. Twee kan ook.

De criteria om een vormselpeter/-meter te zoeken, zijn dezelfde als deze voor het doopsel, nl.:
een gelovig persoon die zelf gedoopt en gevormd is en minstens 16 jaar is.
Hij/zij drukt de bereidheid uit om ook na het vormsel te fungeren als geloofsvoorbeeld.
(zie ook rubriek: Wie kan meter en peter zijn ?)